top of page
Image by Vinícius Henrique Photography

Otomobilin tarihi 19. yüzyılda enerji kaynağı olarak buharın kullanılmasıyla başlar ve içten yanmalı motorlarda petrolün kullanılmasıyla devam eder. Günümüzde alternatif enerji kaynakları ile çalışan otomobillerin üretilmesi konusunda çalışmalar hız kazanmıştır.

Screen Shot 2021-05-14 at 13.07.20.png

Otomobil, ortaya çıkışından itibaren gelişmiş ülkelerde insan ve yük taşımacılığı konusunda ana ulaşım aracı olarak kendini kabul ettirmiştir. Otomotiv endüstrisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra en etkili endüstri kollarından birisi olmuştur. Dünya üzerinde 1907 yılında 250.000 olan otomobil sayısı, 1914'te Ford Model T'nin ortaya çıkışıyla 500.000'e ulaşmış, II. Dünya Savaşı'ndan hemen önce bu sayı 50 milyonun üzerine çıkmıştır. Savaşın ardından geçen otuz yıl içinde otomobil sayısı altı katına çıkmış ve 1975 yılında 300 milyona ulaşmıştır. Dünya üzerinde yıllık otomobil üretimi 2007 yılında 70 milyonu geçmiştir.

640px-First_car_in_Jämsä.jpg

Otomobil tek bir kişi tarafından bulunmamıştır, yaklaşık yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan buluşların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.Modern otomobilin ortaya çıkışının yaklaşık 100.000 patent alımı sonrasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Otomobil ulaşımda bir çığır açtı ve bireylerin mekân ile olan ilişkileri başta olmak üzere derin sosyal değişikliklere neden oldu. Ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırdı ve yollar, otoyollar ile park yerleri gibi devasa yeni altyapıların geliştirilmesine yol açtı. Tüketim nesnesi olarak görülmesiyle birlikte yeni bir evrensel kültüre temel oldu ve sanayileşmiş ülkelerde aileler için olmazsa olmaz bir eşya olarak yerini aldı. Otomobil, günümüz gündelik yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır.

Image by Imam Muhaimin

1868 yılında Pierre Michaux ve Louis-Guillaume Perreaux tarafından tasarlanan buhar bisikleti, dünyanın ilk motosiklet modeli olarak kabul görmektedir. Bisiklet gövdesine buharlı motor eklenerek hazırlanan bu araçtan 1 yıl sonra ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Sylvester Roper da buhar gücüyle çalışan bir motosiklet modeli geliştirdi. Kimi kaynaklar Michaux-Perreaux’un tasarladığı motosikleti, kimi kaynaklar da Sylvester Roper’ın geliştirdiği motosikleti ilk tasarım olarak sunmaktadır. Bu konudaki en net bilgi olarak sadece şunu söylemek mümkün; ilk motosiklet 1860’ların sonunda buhar gücüyle çalışacak şekilde üretilmiştir

640px-Daimler_First_Motorcycle.jpg

1885 yılında Gottlieb Daimler, buharlı araçlardan ilham alarak ürettiği motosiklet ile modern tasarımların atasını oluşturmuştur. Tahtadan yapılma bir araç olan bu motosiklet modeli, içten yanmalı 264 cc motor hacmiyle 11 km/s hıza ulaşabilen bir araçtı. İki normal, iki de dengeleyici tekeri olan ve motosikletin babası diye nitelendirilen Gottlieb Daimler tarafından üretilen “Daimler Reitwagen”, ilk sürüşte 10 kilometre civarı yol kat etmiştir.

bottom of page